โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร. 037-399283 | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 | วิชาดี มีวินัย ใจนักกีฬา พัฒนาและสร้างสรรค์
  My School
ประวัติ
ที่ตั้ง
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
สี,สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
เป้าหมาย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ของนักเรียน

ความภูมิใจของโรงเรียน
ความดีเด่นของโรงเรียน
  ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

  มุมการศึกษา
  Link
  Link - งานราชการ
  ขาประจำนักเรียน ป.พ.ว.
ราตรีฝ้ายคำ...
เชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 บัตรราคา 2,500.-บาท 8 ที่นั่ง สั่งจองบัตร โทร.037-399283
   
 
กิจกรรมนักเรียนโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ติดตามได้ใน Facebook โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร และประชาสัมพันธ์ ป.พ.ว ตาม Link ด้านล่างค่ะ
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ประชาสัมพันธ์ ป.พ.ว
   

 

webmaster : parkpkeeschool@yahoo.com
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ถ.สุวรรณศร อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โทร. 037-399283 โทรสาร. 037-399426