**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก**

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อศิษย์เก่าปากพลีวิทยาคาร :

 
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 9
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 14
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 15
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 16
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 18
รายชื่อศิษย์เก่า รุ่นที่ 19
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2556 ม.3
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2556 ม.6
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2557 ม.3
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2557 ม.6
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2558 ม.3
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2558 ม.6
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2559 ม.3
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2559 ม.6
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2560 ม.3
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2560 ม.6
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2561 ม.3
รายชื่อศิษย์เก่า ปีการศึกษา 2561 ม.6

webmaster : parkpkeeschool@yahoo.com
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ถ.สุวรรณศร อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โทร. 037-399283 โทรสาร. 037-399426