มุมมอง website ที่เหมาะสม : ด้วยบราวเซอร์ Google Chrome

กิจกรรมโรงเรียน

sar58 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองปากพลีการกุศล ครั้งที่ 23
ณ สนามเปตองโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อ.ปากพลี จ.นครนายก
สนับสนุนโดย : การกีฬาแห่งประเทศไทย (จังหวัดนครนายก) : การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย

ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน


นายองอาจ พุ่มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

 
   

เว็บไซต์ต่าง ๆ


เว็บไซต์ต่าง ๆ

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
parkpleeschool@yahoo.com
www.parkplee.com
โทร. 037 399283 โทรสาร 037 399426