**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก**


 

 

 

 

 

 

Best Practice ของสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 2561 - 2563
SAR 2559
SAR 2560
SAR 2561
SAR 2562
SAR 2563
SAR 2564
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 


 

webmaster : parkpkeeschool@yahoo.com
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ถ.สุวรรณศร อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โทร. 037-399283 โทรสาร. 037-399426