**ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก**


 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนปากพลีมัธยมวิสามัญ ตั้งอยู่ที่วัดปทุมวงษาวาส (วัดบ้านใหม่) เปิดสอนตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๐๑ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๔ ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งมีเนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ร่วมกับ โรงเรียนวิสามัญปากพลี (น.ย.๙) คือที่ว่าการอำเภอปากพลีในปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ มีชื่อว่า "โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร"


 

webmaster : parkpkeeschool@yahoo.com
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 101 หมู่ 4 ถ.สุวรรณศร อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โทร. 037-399283 โทรสาร. 037-399426